Artikelen:
Astrologische betekenis zons- en maansverduistering


Algemeen:

De zon:

Zon staat voor levenskracht en levensvreugde het is de taak die wij leren
om in te groeien in ons leven.
Daar waar hij staat stralen wij. Ons geestelijke potentieel.
Hij is de grote vader.

De maan:

maan staat voor de levensbehoeften welke wij mensen hier op aarde nodig hebben,
en in het verlengde hiervan is het ons aardse ego.
Maan geeft ook leven want zij is de grote moeder.

Zon en maan samenhorigheid

De vader en de moeder. Door de maan zijn wij überhaupt in staat iets
te verwezenlijken van onze taken hier op aarde.
Onze geestelijke taak, de zon, vindt gestalte door de maan, de moeder.

Net als dat bij ons de vader het zaadje plant in de baarmoeder van de vrouw.
En de moeder de vrucht baart, na het 9 maanden in de maak te hebben gehad.

De vrucht heeft verdere verzorging nodig om uiteindelijk de taak te kunnen
verwezenlijken. Belangrijk is dat de moeder,
de maan het daarna ook loslaat, en niet vasthoudt en verstikt.

Oftewel dit is het ego wat op kan gaan spelen in ons leven hier op aarde.

Wat gebeurd er fysiek bij een zonsverduistering:

Bij een gewone nieuwe maan schuift de maan voor de zon.
De zon is gewoon waarneembaar door ons aardbewoners daar
deze in de breedte
niet op 1 lijn staan.
Vanaf de aarde ziet men dan alleen die kant van de maan welke niet verlicht is.
De andere kant van de maan straalt dus terug naar de zon. Deze werken dan ook samen.
Een conjunctie noemen we dat.

Bij een zonsverduistering is de straling van de zon gericht op de aarde
welke op dat moment niet ontvangen wordt door de aarde maar door de maan
welke op haar beurt de zon teruggeeft wat de maan ontvangt.

De zon, maan en aarde staan dan zowel in de lengte als in de breedte in 1 lijn.
Vanaf de aarde is er op dat moment weinig tot geen licht waar te nemen.

Astrologisch gezien:

In astrologische termen wordt onze levenskracht( de zon)
tegengehouden door
ons aardse ego en behoeften( maan), die op hun beurt weer naar de zon teruggestuurd wordt.
Het ego, de aardse behoeften worden teruggekaatst naar onze
levenskracht en
ermee vermengt.

Onze behoeften worden vermengt met ons levensdoel en ons ego
en behoeften worden een nieuw leven ingeblazen als het ware.

Op zo'n moment voelt men dan ook een echte aardse samenhorigheid,
zo'n zonsverduistering ontneemt ons op dat moment ons bewuste Zelf,
en wordt vervangen door ons onbewuste zelf.

Die op haar beurt heel goed weet dat wij allen 1 zijn, de massa,
en dat wij allen emoties hebben en een traantje vloeit geregeld bij zo'n gebeurtenis.

Onze aardse behoeften zijn heel duidelijk waarneembaar.
Ook gebeuren er vaker rampen met een zonsverduistering,
ons levenslicht wordt ons ontnomen.

En het ego is heel even de baas. En ego's kunnen nu eenmaal
heel goed botsen en daarmee kunnen conflicten ontstaan.

Belangrijk in deze is om te beseffen dat het maar een schijn is,
ons aardse ego en onze aardse behoeften niet noodzakelijker wijs
onze levenstaak representeren.

Onze fysieke behoeften komen dus dan meer naar voren.

Wat gebeurd er fysiek bij een maansverduistering:

Bij een maansverduistering schuift de aarde voor de maan.

Dat gebeurt altijd met volle maan, zon aarde en maan staan dan precies in 1 lijn
in lengte en in de breedte.

De aarde staat dan in het midden, en ontvangt al het licht van de zon.

Deze keer zonder de reflectie van de maan wat normaal bij volle maan wel het geval
is en de mens ertussen instaat.

Astrologisch gezien:

In astrologische termen worden dan onze aardse ego en behoeften( de maan) verduistert
en worden wij mensen als het ware ingestraald met levenskracht,
om onze levenstaak op ons levenspad beter in zicht te krijgen.

De behoeften worden even los gemaakt en het ego heeft even geen kracht zich te manifesteren

het is eigenlijk erg plezierig want de zon waarin ook onze creativiteit en ons plezier
in schuilt worden op de voorgrond gezet.

Ego conflicten kunnen zo ineens worden opgelost.

De vrucht van onze zon kan optimaal ervaren worden.

De maan wordt ook geassocieerd met het verleden en de zon met de toekomst.

Bij een maansverduistering is het dus een goed moment om dingen uit het verleden
in een nieuw licht te zien.

Zodat men kan doorbreken in het licht en de kracht van de zon en de toekomst
aan te gaan zonder het verleden wat je vasthoud.

Het totale plaatje:

Elk jaar vinden er twee zonsverduisteringen plaats gevolgd of voorafgegaan
door een maansverduistering soms ook ervoor en erna.

Dat komt doordat een nieuwe maan de zonsverduistering en de volle maan,
een maansverduistering maar twee weken uiteen vallen, en de planeten dan nog in
dezelfde breedte lopen

wat de rest van het jaar dus niet het geval is.

De maansknopen zijn de snijpunten van de baan van de maan met die van de zon,
twee keer per jaar passeert de zon deze beide posities van de noord en zuidknoop.

Dat zijn de eclipsperioden.

Een eclips is dan ook altijd conjunct een maansknoop met een maximale orb van 18 graden,
welke dan tussen de 12 en 18 graden een partiële verduistering oplevert
en binnen een orb van 12 een totale verduistering teweeg brengt.

Maansknopen staan ook voor het pad wat we dienen aan te gaan in dit leven,

tenminste in de een radix- geboortehoroscoop- en in het verlengde daarvan

zijn de maansknopen welke nu hedendaags aan de hemel berekent worden een
pad voor de wereld.

Dat een zons en een maansverduistering dan ook twee keer per jaar plaatsvinden,

soms drie keer zelfs, kunnen dan ook perioden aangeven waarin de vrucht meer
in zicht komt voor de mensheid,

bij een maansverduistering, en bij een zonsverduistering de - verboden vrucht-
het ego van de mens,

welke iemand volgt op zijn pad. En dan ook het pad van de mensheid.

Dat is zo'n gevoel welke ik hieromtrent heb, maar welke ik niet met
onderzoek kan onderbouwen( dan zou de hele mensheid eraan mee moeten werken),

maar duidt op basis van de algemene astrologische betekenissen van de
betrokken lichten en punten.

.

Sandra van Loveren


juli 2009


<< Terug