Artikelen:
Maanfasen

Dit is een zeer belangrijke cyclus omdat de maanfasen ontstaan door de samenvoeging van de zon de maan en de aarde.
De zon is yang, de vader. De maan is yin, de moeder. De aarde is de plaats waar het leven zich afspeelt.
Zon en maan samen symboliseert Heelheid.
In de 29,6 dagen van de maancyclus zijn er verschillende fasen in te ontdekken.
Zij doorloopt 360 graden en alle aspecten komen zodoende aan bod.
Nu zijn er 8 fasen te ontdekken die het meest voelbaar zijn. Dat zijn de harde aspecten, te weten:

0 graden conjunctie

45 graden halfvierkant

90 graden vierkant

135 graden anderhalfvierkant

180 graden oppositie

225 graden anderhalfvierkant

270 graden vierkant

315 graden halfvierkant

360 graden conjunctie

Boven dit artikel heb ik de maanfasen dmv een beeld geprobeerd te vatten.
Hieronder volgt een schema met korte steekwoorden voor elke fase.

GradenAspectNL benaming EN benamingOverige benaming Trigrammen benamingsteekwoord
0 gradenConjunctieNieuwe maanNew moonDark moonDe BergOntwaken
45 gradenHalf vierkantGroeiende maanCrescent moon---WaterUitbreiding
90 gradenVierkantEerste kwartierFirst Quarter moonWassende maan/ Waxing moonWindActie
135 gradenAnderhalf vierkantBolle maanGibbous moon---De hemelOverwinnen
180 gradenOppositieVolle maanFull moon---Het meerVervulling
225 gradenAnderhalf vierkantVerbreidende maanDesseminating moon---vuurAantonen
270 gradenVierkantLaatste kwartierThird quarter moon---DonderHeroriëntatie
315 gradenHalf VierkantZaaiende maanBalsamic moon---AardeLoslaten
360 gradenConjunctieNieuwe maanDark moon---De bergOntwaken

Een theorie van heelwording.

Iedereen is geboren in een bepaalde maanfase, welke dan ook typerend is voor zijn of haar heelwordingsproces.

De maan weerspiegeld zonlicht, in analogie gezien, betekend dat,
dat onze behoeften en reactiepatronen een reflectie zijn van onze taak in deze wereld.
Als wij mensen zouden voldoen aan onze behoeften, kunnen wij onze taak in dit leven beter vervullen.
Omdat wij dan niet switchen tussen onze behoeften, ons ego, en onze scheppingstaak, maar deze laten samenwerken.
Dit maakt heelheid in een mens.

Maar hoe ga je je behoeften na?
Eerst analyseert men de maanfase waarin men geboren is.
Dit bekijkt men in combinatie met het huis en teken positie van de geboorte maan.
Verder kijkt men ook naar de progressieve maanfase waarin men zit.
En bekijkt men de voorgeboortelijke nieuwe maan, om nog meer inzicht te verkrijgen in je essentie voor dit leven.
Verder is ook het midpunt van zon en maan een belangrijke indicator wanneer en hoe men zich heel mag voelen.
Dat is dan ook tevens het snijpunt van zon en maan dus de maansknopen.
Zij symboliseren welke pad kan men het beste volgen om heelheid te verkrijgen, en wat en waar men dit in een vorig leven al
heeft gevonden en deze verworven inzichten in kan zetten bij het verwerven van de huidige opdracht in dit leven. Maar dit terzijde, de maanfasen die informatie geven over de eigen situatie waarin men geboren is
en de ontwikkelingsperioden welke men progressief doorloopt in een leven.
Hoe dit bij een ieder persoonlijk zit
kan men alleen zien door de juiste geboortedatum/tijd en plaats aan een astroloog te verstrekken,( indien men zelf onkundig is in dit gebied).

Energieen van de maanfasen.

New moon

Bij nieuwe maan staat de maan tussen de aarde en de zon.
De maan is niet te zien, deze is verduisterd.
Je behoeften zijn dan ook niet gemakkelijk te begrijpen.
Ze zijn nog onbewust en bovendien aan het samenwerken met je taak, je hebt er een taak aan deze te mogen ontdekken.
De NM mens staat dan ook symbolisch aan de voet van de Berg. Er valt zoveel te ontdekken.
De NM mens is echter vervult van levenskracht en bezit een natuurlijk charisma,
een onbewuste leider die nergens nog weet van heeft. Hij begint namelijk een nieuwe cyclus,…

Crescent phase moon

De maan staat nog steeds tussen de zon en de aarde in, precies in het midden ervan.
Geboren in deze fase is men bezig met uitbreiding. De wereld gaat een stukje open.
Neem de leiding en focus op je innerlijk potentiaal, en verover jouw wereld.
Men is in het bezit van de moed om nieuwe dingen te ontdekken.
Overwin de uiterlijke weerstand tov je innerlijke potentiaal.
Volg je hart waar het ook heen wil gaan.

First quarter moon

Bij het eerste kwartier bevindt de maan zich langs de aarde, en is op weg naar de buitenplaneten.
De eerste afscheiding van onbewust en bewust vind plaats, het begin ervan,..

De maan gaat vanuit subjectiviteit dwz uitgaand van de persoonlijke zienswijze naar de objectiviteit,
dwz de uiterlijke wereld bepaald door de feiten, en niet beïnvloed door het eigen gevoel of vooroordelen.
Het is een vierkant aspect en zodoende levert dit een innerlijke strijd op
tussen de persoonlijke zienswijze en die van de buitenwereld.
Men komt in aanraking met tegenstellingen, drama, conflicten en veranderingen.
Blijf doorzetten veranderingen komen niet vanzelf.
De kunst in deze is om een structuur te creëren waarin men, de innerlijke visie kan vormgeven.

Gibbous moon

De maan staat nu voorbij de aarde, vanuit de zon gezien en is op weg naar de oppositie.
Zij is nu halverwege.
De maan is voor driekwart zichtbaar de dualiteit van zon en maan is nu flink op weg zich te manifesteren in de Gibbous maan mens.
Dit kan aanvoelen alsof men in een druk koker zit.
De druk van de maan en van de zon is voelbaar.
Probeer positief in het leven te staan, altijd bezig met verbeteringen.
Op je pad ontmoet je weerstand, met toewijding, nederigheid en humor overwin je elk obstakel.
Deze fase is de fase van overwinning. De overwinning van het eigen ego is de hoogste manifestatie.
Maar ook het overwinnen van obstakels op het pad horen daarbij.
Pas de dingen op het pad zodanig aan zodat men het succes mag oogsten met volle maan.

Full moon

Bij volle maan staat de maan opposiet de zon en de aarde staat er in het midden tussen.
Zoals de zon en maan samenwerken bij nieuwe maan, zo zijn ze tegenstrijdig bij volle maan.
Dit is het culminatiepunt. Dit is het aspect van bewustwording tussen de behoeften en je scheppingstaak.
Het meer wordt het ook wel genoemd. Deze benaming komt voort uit het hoogste goed van volle maan.
Heelheid, de vermenging van zon en maan in het meer gaan deze twee in elkaar op.
Bewust het onbewuste in dienst stellen van je scheppingstaak. Totale bewust wording.
Zoals bij nieuwe maan de taak helder voor ogen staan en de behoeften er onbewust in meegaan.
Zo is men bij volle maan volledig bij bewustzijn, en graaft men het onbewuste op.
De strijd tussen het ego en de levenskracht culmineert hier, zelfacceptatie is vereist voor een goede samenwerking.
Indien men dit verzuimt zal men in 1 van de twee zelf gaan zitten en de andere projecteren op een ander.
Ook is dit een leerproces waardoorheen men kan gaan om uiteindelijk beide zijden van jezelf lief te hebben en zodoende te accepteren.

Disseminating moon

De volle maan is net voorbij en de maan is bezig terug te keren naar de zon, en staat nu halverwege de aarde.
Men heeft al de grootste les geleerd bij volle maan en nu is het de taak om de wijsheid ervan uit te delen aan de mensheid.
Maar let op blijf nederig is het uitdelen van die lessen, tenslotte is men ook in deze fase niet uitgeleerd en is het verstandig
om open te blijven staan voor leringen van anderen.
Leef in het moment en verspreid je innerlijke waarheid, maar verzuim niet het zelf ook te volgen wat men anderen leert.

Third Quarter moon

De maan straalt nu nog voor de helft en staat nu weer langs de aarde al is het deze keer aan de andere kant ervan.
De maan gaat vanuit objectiviteit naar de subjectiviteit, dwz de uiterlijke wereld bepaald door de feiten,
en niet beïnvloed door het eigen gevoel of vooroordelen, gaat meer persoonlijk worden.

Men is bezig om zich te heroriënteren, wat een conflict tussen ego en geest teweegbrengt.
Men zoekt intern naar de nieuwe bestemming in het leven.
Probeer weerstand te bieden tegen oude patronen. Luister naar je hart je innerlijke visie te vinden.
Deze maancyclus loopt naar het einde toe, de voorbereiding op de volgende begint.

Balsamic moon

De maan staat nu halfvierkant de zon, tussen de aarde en de zon in.
De maan loopt naar de zon toe, klaar om de nieuwe cyclus te beginnen.
Geboren in deze fase is men bezig met het proces van loslaten.
Men is bezig om karmische kwesties op te lossen.
Zo komt men in aanraking met vele mensen met wie men nog iets af te ronden heeft.
Overgave aan de kracht van het universum. Met compassie omgaan met de mensen die op je pad komen verlicht deze stand.
Verzamel je innerlijke wijsheid, deze is afkomstig van de gehele voorgaande cyclus.
Probeer daarmee een nieuwe visie te creëren om zodoende een goede nieuwe start te maken.

Dit is een van de moeilijkste fasen, want je wordt geleidt vanuit je innerlijke terwijl je je bewust bent
van de uiterlijke wereld. Omdat het toch de bedoeling is om weerstand te bieden aan uiterlijke dominantie
en toch je eigen visie opnieuw probeert te vormen, zal men tegen obstakels oplopen.
Realiseer je dat je in een fase verkeert van loslaten, en probeer dan dmv compassie met de buitenwereld te leven.
Probeer vergeving uit te oefenen want velen weten niet waar zijzelf en jij mee bezig zijn.

Tot zover de uitleg over de maanfasen.

Sandra van Loveren

september 2007


Sandra van Loveren


<< Terug